“The Masked Singer”: Stefan Raab, Wincent Weiss, Max

“The Masked Singer”: Stefan Raab, Wincent Weiss, Max Giesinger – welcher Promi im Finale enthüllt werden könnte