Léif Restauranten. Wann dir lo schonns Bestellung unhuelt

Léif Restauranten. Wann dir lo schonns Bestellung unhuelt dann macht et och lo mol iwwer Mail. Well just iwwer Telefon hate mer am Joer 2000.